Gesto workwear

Gesto Workwear

Gesto er vårt nyeste varemerke innen arbeidsklær. Gesto er latin og betyr «å bære», det er et godt navn på arbeidsklær som er skapt for personer som bærer de minst 226 arbeidsdager i året. Mange av disse bærer klærne stiller høye krav til beskyttelse og kvalitet. Gesto har et sortiment med arbeidsklær hovedsakelig for yrkesgruppene, håndverk, service og transport, både vinter og sommer. Gesto er skapt for dere og bygger på «best practice» både når det kommer til funksjon og design.